Turystyka czy też sam rozwój branży zajmującej się obsługą turystów, pełni wbrew pozorom niezwykle dużo istotnych funkcji społecznych, szczególnie w państwach rozwijających się. Jedną z najważniejszych z nich jest stopniowy wzrost poziomu tolerancji i zrozumienia dla odmiennych kultur wśród miejscowej społeczności, który jest wynikiem częstszego nawiązywania relacji z przybyszami z innych krajów. Takie kontakty dają również możliwość wymiany między sobą różnych wartości np. wiedzy, poglądów czy nawet sposobu ubierania oraz…